<<zaproszenie, treść powitania, kontakt do Komitetu>>