Program

Szkolenie dla lekarzy rodzinnych, internistów, endokrynologów  i zainteresowanych lekarzy innych specjalizacji
„Nowotwory endokrynne z pułapu lekarza internisty, lekarza rodzinnego, endokrynologa i gastrologa”.

24 listopada 2018 (sobota)

9:00 – 9:10  

Powitanie
 

9:10 – 9:50  

Co lekarze różnych specjalizacji na temat nowotworów neuroendokrynnych wiedzieć powinni? 

dr hab. Anna Sowa - Staszczak
 

9:50 – 10:15  

Podejrzenie nowotworu neuroendokrynnego jako wstępne rozpoznanie a weryfikacja kliniczna

dr n. med. Małgorzata Kieć - Klimczak   
 

10:15 – 11:15  

Zmiany guzkowe w tarczycy groźne czy nie? Gdzie szukać nowotworów tarczycy

dr n. med. Monika Buziak - Bereza
 

11:15 – 11:45  

Przerwa

11:45 – 12:15  

Guzy przysadki - nowoczesna diagnostyka i leczenie

dr n. med. Aleksandra Gilis - Januszewska
 

12:15 - 12:45  

Guz w nadnerczu – kiedy obawiamy się raka

dr n. med. Małgorzata Trofimiuk- Muldner
 

12:45 – 13:15  

Pytania
 

 13:15  

Zakończenie Konferencji